Пристрій для фрикційно-механічного нанесення антифрикційних покриттів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Анотація
Корисна модель належить до нанесення антифрикційних покриттів і може бути використана як в машинобудуванні, так і в ремонтному виробництві.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 102038 Україна, B24B 39/00. Пристрій для фрикційно-механічного нанесення антифрикційних покриттів / М. І. Черновол, О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, Р. Ф. Мохамед. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201504042 ; заявл. 27.04.2015 ; опубл. 12.10.2015 ; Бюл. № 19. - 3 с. : іл.