Пристрій для фрикційно-механічного нанесення антифрикційних покриттів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до нанесення антифрикційних покриттів і може бути використана як в машинобудуванні, так і в ремонтному виробництві.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 102038 Україна, B24B 39/00. Пристрій для фрикційно-механічного нанесення антифрикційних покриттів / М. І. Черновол, О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, Р. Ф. Мохамед. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201504042 ; заявл. 27.04.2015 ; опубл. 12.10.2015 ; Бюл. № 19. - 3 с. : іл.