Стіл

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Authors

Крижанівський, В. А.
Валявський, І. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ТОВ "Міжнародний науковий комітет"

Abstract

Винахід відноситься до галузі верстатобудування.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 54936 А Україна, МПК B23Q 1/00. Стіл / В. А. Крижанівський, І. А. Валявський. - заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2002054270 ; заявл. 24.05.2002 ; опубл. 17.03.2003 ; Бюл. № 3. - 2 с. : іл.