Передумови формування ідеї людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Насипайко, Д. С.
Nasipayko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто та узагальнено підходи до розуміння сутності людського капіталу. Виокремлено дві сучасні принципово відмінні теоретичні платформи щодо визначення сутності людського капіталу. Надано трактування сутності поняття "людський капітал", яке свідчить про економічний характер та невід‘ємність якостей особистісного потенціалу індивіда та дає змогу чітко розмежовувати нематеріальні види капіталу. In the article considered and generalized going near understanding of essence of human capital. Selected two modern on principle different theoretical platforms on determination of essence of human capital. Interpretation of essence of concept «Human capital», which testifies to economic character and inalienability of qualities of personality potential of individual, is given.

Description

Keywords

людина, людський капітал, розвиток людського капіталу, здібності людини, продуктивні сили

Citation

Насипайко, Д. С. Передумови формування ідеї людського капіталу / Д. С. Насипайко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 87-92.