Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Плєшков, П. Г.
Зінзура, В. В.
Кубкін, М. В.
Pleshkov, P.
Zinzura, V.
Kubkin, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті запропоновано новий підхід до вирішення проблеми підвищення якості електричної енергії, який полягає у застосуванні математичного апарату векторної (багатокритеріальної) оптимізації для пофазного управління безконтактним пристроєм РПН силового трансформатора. Даний підхід дозволяє одночасно зменшувати рівень відхилення та несиметрії напруги. Отримано аналітичні вирази для визначення координат утопічної точки а також запропоновано метод звуження множини парето- оптимальних розв’язків з урахуванням пріоритетності критеріїв управління. The article offers a new approach to solving the problem of power quality enhancement which lies in the application of mathematical apparatus of multicriteria optimization for phase control of non-contact on-load tap changer for power transformer. The given approach allows reducing the level of non-symmetrical voltage and voltage deviation. Analytic expressions for the determination of utopia point position are received. The method of narrowing the range of Pareto-optimal set solutions taking into account the priority of criteria is offered.

Description

Keywords

відхилення напруги, несиметрія напруги, векторна оптимізація, парето-оптимальна множина, утопічна точка

Citation

Плєшков, П. Г. Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм / П. Г. Плєшков, В. В. Зінзура, М. В. Кубкін // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 24, ч. 2. - С. 164-173.