Професіоналізація навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей в контексті компетентнісного підходу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Головко, І. О.
Гавриленко, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВВ ЦДПУ

Abstract

Мета статті – визначити особливості професіоналізації навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей ЗВО згідно зі встановленими стандартами вищої школи.

Description

Keywords

професіоналізація навчання іноземних мов, компетентнісний підхід, компетентність майбутніх фахівців, оволодіння професійними навичками, основи володіння іноземною мовою, підвищення професійної й загальноосвітньої компетенції,, вдосконалення методики, іншомовна комунікативна компетентність

Citation

Головко, І. О. Професіоналізація навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей в контексті компетентнісного підходу. / І. О. Головко, О. М. Гавриленко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - Кропивницький : РВВ ЦДПУ, 2021. – Вип. 197. - с. 81-86.