Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Розглянуто особливості встановлення місцевих податків і зборів, враховуючи вимоги Податкового кодексу України. Висвітлені основні процедури нарахування та сплати такого місцевого збору, як збір за місця для паркування транспортних засобів. Проаналізовано вплив збору за місця для паркування транспортних засобів на формування доходу бюджету міста Кіровограду. Визначені ризики його застосування та умови підвищення ефективності з точки зору оптимізації діяльності паркувальників та наповнення місцевих бюджетів. The purpose of this study is to determine the efficacy of such local taxes as a duty for the parking of vehicles Ukraine, the distinguishing of the main drawbacks of the modern system of local taxation of Ukraine and analysis of the main ways of its improvement as one of the main factors of increasing the local budget revenues. The peculiarities of the establishment of local taxes and duties, taken into account the requirements of the Tax Code of Ukraine have been considered. The main procedures of calculation and payment of such local duty as a duty for parking of vehicles have been elucidated. The influence of the duty for parking of vehicles on the formation of the local budget of the city of Kirovohrad has been analyzed. The risks of the application of duty for the parking of vehicles and the ways of raising the efficiency from the point of view of effectiveness of the activities of subject of the parking and filling of local budgets have been determined.
Опис
Ключові слова
місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податків і збори, збір за місця для паркування транспортних засобів, податкові ризики, local budgets, local budget revenues, local taxes and duties, the duty for a parking of vehicles, tax risks
Бібліографічний опис
Шалімов, В. В. Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України / В. В. Шалімов, С. О. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 26. - С. 291-299.