Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Плинокос, Д. Д.
Коваленко, М. О.
Plynokos, Dmytro
Kovalenko, Marharyta

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення поняття «неформальна освіта», наведено різні дефініції, а також розглянуто особливості та детермінуючі риси неформальної освіти, як чинника інноваційних перетворень у суспільстві. Виокремлене електронне навчання як різновид неформального навчання в системі неформальної освіти. Визначено, що подальше дослідження неформальної освіти дасть можливість використовувати її з метою прискорення переходу України до інноваційно орієнтованої економічної моделі та забезпечить сталий розвиток національної економіки. The aim of article is the researching and generalization of theoretical approaches to the definition of “non-formal education” and its essence. Non-formal education is an important part of “lifelong learning“concept. Thereby it attracts attention of international organizations, international and domestic scientists. Non-formal education definition means the process of individual acquiring of knowledge and skills out of formal educational system. Non-formal education has some specific features – it is organized, planned, supported and as a rule doesn’t qualify, etc. It should be noted that non-formal education development is closely connected with innovational model of society development forming. Only complex system, which combines different forms of training, can ensure acquiring experts knowledge and qualification. Further investigation and development of non-formal education as well as its integration in formal education will allow Ukraine the opportunity to increase the efficiency of national economy under conditions to innovational model development transfer.

Description

Keywords

неформальне навчання, неформальна освіта, електронне навчання, система освіти, non-formal learning, non-formal education, e-learning, the education system

Citation

Плинокос, Д. Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи / Д. Д. Плинокос, М. О. Коваленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 53-60.