Порівняльний аналіз вітчизняної практики обліку нематеріальних активів з критеріями міжнародних стандартів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Смірнова, І. В.
Сімова, Л. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто нормативно-методологічні засади обліку нематеріальних активів за вітчизняними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності. Проведено аналіз сутності, класифікації нематеріальних активів та вимог до їх ідентифікації згідно з українським законодавством та міжнародними стандартами. In the article normatively-methodological principles of account of immaterial assets are considered after domestic positions (by standards) of record-keeping and international standards of the financial reporting. The analysis of essence, classification of immaterial assets and requirements is conducted to their authentication pursuant to the Ukrainian legislation and international standards.

Description

Keywords

нематеріальні активи, активи, ідентифікація, гудвіл, інтелектуальна власність

Citation

Смірнова, І. В. Порівняльний аналіз вітчизняної практики обліку нематеріальних активів з критеріями міжнародних стандартів / І. В. Смірнова, Л. О. Сімова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 314-317.