Вища математика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Шатських, Ю. О.
Якименко, С. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

лінійна алгебра, аналітична геометрія, матриці, визначники, системи лінійних алгебраїчних рівнянь, рівняння прямої, рівняння площини, криві другого порядку, поверхні другого порядку

Citation

Вища математика : метод. вказ., програма та індивід. завдання для самост. роб. студ. техн. спец. до розділу “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” / [уклад. : Ю. О. Шатських, С. М. Якименко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 р. - 60 с.