Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Кареліна, О. Ю.
Karelina, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто особливості залучення приватних інвесторів у житлово-комунальну сферу через реалізацію концесійних відносин, досліджено проблеми розвитку концесійних відносин в житлово-комунальному господарстві України та окреслено шляхи їх вирішення. Автором обґрунтовані перевагизастосування концесії як нетрадиційної форми залучення приватних інвестицій. The special feature about attraction private investors’ for dwelling-communal sphere through realizationof concession relations are considered in the article. The problems and dicision ways’ of developmentconcession relations’ in dwelling-communal economy of Ukraine are explored by the author. The advantages ofusing concession’ as untraditial form of attraction private investments’ are grounded by the author.

Description

Keywords

житлово-комунальне господарство, концесія, інвестування, концесійний договір, приватний інвестор

Citation

Кареліна, О. Ю. Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства / О. Ю. Кареліна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 138-144.