Економіка та організація торговельних підприємств. Практикум

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Семикіна, М. В.
Запірченко, Л. Д.
Матієнко, С. С.
Бугаєва, М. В.
Кабай, В. О.
Нісфоян, С. С.
Денисенко, К. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В. Ф.

Abstract

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання типових задач з основних тем курсу «Економіка та організація торговельних підприємств». Розкрито основні методичні підходи до аналізу та управління товарооборотом, товарними запасами, товарним забезпеченням, витратами, доходами, прибутком торговельного підприємства та ін. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів та фахівців торговельних підприємств.

Description

Keywords

управління товарооборотом, товарний запас

Citation

Економіка та організація торговельних підприємств : практикум : навч. посіб. / [М. В. Семикіна, Л. Д. Запірченко, С. С. Матієнко та ін. ; за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 212 с.