Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Камінська, І. Б.
Kaminska, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті досліджено питання недержавного пенсійного забезпечення в розрізі оподаткування таких сум з точки зору вкладника – працедавця та вкладника – фізичної особи. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів з метою визначення найраціональнішого способу участі в недержавному пенсійному забезпеченні. The article investigates the issue of private pensions in the context of taxation of such amounts in terms of investor - the employer and investor - individual. The comparative analysis of the results to determine the most rational way of participation in private pensions.

Description

Keywords

недержавне пенсійне забезпечення, заробітна плата, податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок

Citation

Камінська, І. Б. Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу / І. Б. Камінська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 263-269.