Гендерні особливості використання трудового потенціалу регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Рубан, В. М.
Пустовіт, М. В.
Ruban, V.
Pustovit, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проведено дослідження соціально-демографічних та соціально-економічних аспектів гендерних проблем використання трудового потенціалу на рівні Кіровоградської області. Створено гендерний портрет трудового потенціалу Кіровоградської області та розроблено практичні рекомендацій щодо шляхів забезпечення гендерної рівності. The research of social-demographic and socio-economic aspects of gender problems was conducted at the level of the Kirovograd region. The gender portrait of the Kirovograd region was created and the recommendations in directions of the ways of providing of gender equality were offered.

Description

Keywords

гендерні дослідження, гендерна справедливість, гендерна рівність, гендерна нерівність

Citation

Рубан, В. М. Гендерні особливості використання трудового потенціалу регіону / В. М. Рубан, М. В. Пустовіт // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 394-404.