Теоретичні основи впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Міцай, Ю. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті акцентовано увагу на проблемі збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління та окреслено педагогічні причини, які зумовлюють ослаблення здоров’я учнів. Метою статті є актуалізація питання впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу здоров’язбережувальних технологій, які покликані забезпечити учням високий рівень реального здоров’я, надати їм необхідний арсенал знань, умінь і навичок для ведення здорового способу життя і виховувати в них культуру здоров’я. Під здоров’язбережувальними технологіями розуміється послідовна сукупність педагогічних та дидактичних прийомів, форм, засобів та методів, спрямованих на побудову психологічно комфортного освітнього середовища, що сприяє формуванню здорової компетентної особистості. На основі аналізу наукових джерел виділено такі групи здоров’язбережувальних технологій: освітні, ме дико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, лікарсько-оздоровчі, екологічні, соціально-адаптуючі й особистісно розвиваючі технології, технології забезпечення безпеки життєдіяльності. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу може забезпечити не лише активну пізнавальну діяльність учнів, засвоєння ними об’єму навчальних знань і вмінь, але й збереження та зміцнення здоров’я дітей, успішний розвиток особистості.

Description

Keywords

активізація питання впровадження, група технологій

Citation

Міцай, Ю. В. Теоретичні основи впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу / Ю. В. Міцай // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 квіт. 2012 року, м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - С. 162-165.