Тваринництво. Лабораторні роботи

Abstract

В методичних вказівках розглядаються наступні питання: 1. Виробничо-технічна характеристика ферм і комплексів, види тваринницьких будівель та їх функціональні зони; 2. Зоогігієнічний контроль мікроклімату в тваринницьких приміщеннях; 3. Корми. Класифікація і характеристика кормів, оцінка поживності і основні положення нормованої годівлі тварин; 4. Технологія заготівлі і визначення якості сінажу; 5. Технологія приготування і оцінка якості трав'яного борошна; 6. Технологія заготівлі і оцінка якості силосу; 7. Визначення молочної продуктивності корів і оцінка якості продукції; 8. Технологія стриження овець та методи визначення товарної якості шерсті.

Description

Keywords

ферми і комплекси, мікроклімат, корми, силос, сінаж, трав'яне борошно, кормова одиниця, якість молока, стриження овець, якість шерсті

Citation

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу : "Тваринництво" : для студент. спец. : 8.130102 - "Агрономія", 8.091902 - "Механізація сільського господарства" / [уклад. : К. Д. Матвєєв, І. М. Осипов, П. Г. Лузан] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. - Кіровоград : КДТУ, 2002. - 40 с.