Розробка та експериментальне дослідження фіксатора коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110 – 150 кВ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Котиш, А. І.
Плєшков, П. Г.
Орлович, А. Ю.
Сіріков, О. І.
Некрасов, А. В.
Kotysh, Andrij
Pleshkov, Petro
Orlovich, Anatoliy
Sirikov, Oleksandr
Nekrasov, Andrij

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

На основі аналізу схеми нормального режиму мережі 150 кВ ПАТ «Кіровоградобленерго» встановлено, що існує ряд підстанцій, де встановлення фіксаторів короткого замикання просто необхідно. Вибрано оптимальний варіант конструкції фіксатора короткого замикання, розроблено його кінематичну схему, визначено зв’язки між переміщеннями частин механізму приладу та виконано його силовий розрахунок. Розроблено конструкцію фіксатора короткого замикання, виконано його розрахунок магнітної системи, що дозволило побудувати вебер-амперні та тягові характеристики приладу. Проведено експериментальні дослідження та лабораторні випробування фіксатора короткого замикання. В результаті чого визначено пороги спрацьовування пристрою в функції струму та часу, побудовано його характеристики. Експериментом підтверджено повну придатність приладу для роботи в реальних умовах. The article is dedicated to improving reliability of electric networks with voltage 110-150 kV by application developed special devices latch short circuit. Based on the analysis circuit normal 150 kV network PAC "Kirovogradoblenergo" found that a number of stations where installation clamps short circuit is necessary. Your best option holder short circuit designs developed his kinematic scheme defined relationships between parts movement mechanism unit and executed his power calculation. The design retainer short circuit, made his calculation of the magnetic system, which allowed to build Weber-voltage and traction device. Experimental studies and laboratory tests latch short circuit. As a result, defined thresholds triggering device as a function of current and time, built its characteristics. Experiment confirmed the full applicability of the device to work in real conditions.

Description

Keywords

лінія електропередач, коротке замикання, електрична мережа, фіксатор, ізоляція, power line, short circuit, electrical network, lock, isolation

Citation

Розробка та експериментальне дослідження фіксатора коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110 – 150 кВ / А. І. Котиш, П. Г. Плєшков, А. Ю. Орлович та ін. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2016. - Вип. 29. - С. 228-235.