Програмування верстатів з ЧПУ. Практичні роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Методичні рекомендації «Програмування верстатів з ЧПУ» включають у себе цикл лабораторних робіт, які спрямовані на вивчення геометричних і технологічних основ програмування, розгляд постійних циклів систем ЧПУ та розробку двох операцій механічної обробки із ЧПУ – токарної та фрезерної багатоїнструментальної. Загальна мета лабораторних робіт – підготовка студентів до самостійного програмування верстатів з ЧПУ.
Опис
Ключові слова
числове програмне управління, G-код, управляюча програма, кадр управляючої програми, слово управляючої програми, токарна обробка, фрезерна обробка
Бібліографічний опис
Програмування верстатів з ЧПУ : метод. рекомендації до виконання практ. роб. : для студ. спец. 131 - Прикладна механіка, 133 - Галузеве машинобудування / [уклад. : А. Р. Апаракін, А. І. Гречка, А. М. Артюхов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. машинобудування, мехатроніки і робототехніки. - Кропивницький : ЦНТУ , 2023. - 59 с.