Програмне забезпечення системи кібербезпеки центру генерації та розподілу ключів системи захисту інформації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Нікіша, Максим Ігорович
Nikisha, Maxim

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки центру генерації та розподілу ключів системи захисту інформації. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки центру генерації та розподілу ключів системи захисту інформації. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки центру генерації та розподілу ключів системи захисту інформації. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of the center of generation and distribution of keys of the information protection system. The purpose of the development is the software of the cyber security system of the center of generation and distribution of keys of the information protection system. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of the center of generation and distribution of keys of the information protection system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4 Sydney environment.

Description

Keywords

кібербезпека, генерація та розподіл ключів, cyber security, key generation and distribution

Citation

Нікіша, М. І. Програмне забезпечення системи кібербезпеки центру генерації та розподілу ключів системи захисту інформації : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 166 с.