Спектральні характеристики вібраційних параметрів токарного багатошпиндельного автомата

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
В статті приведені результати експериментального визначення вібраційних параметрів токарних багатошпиндельних автоматів. Визначені резонансні частоти вібраційних збурень в динамичній системі токарного багатошпиндельного автомата 1Б2656К. In article results of experimental definition of vibration parametres of multi-spindle rod automats. Resonant frequencies of vibrating indignations are certain in dynamic system of multi-spindle rod automats of 1Б2656К.
Опис
Ключові слова
токарні багатошпиндельні автомати, шуми, вібрації, спектральні характеристики
Бібліографічний опис
Черновол, М. І. Спектральні характеристики вібраційних параметрів токарного багатошпиндельного автомата / М. І. Черновол, А. В. Кропівна, В. Б. Струтинський // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 21. - С. 3-5.