Вплив податкової системи на розвиток підприємницької діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Давидов, Ю. Г.
Гербіченко, І. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджується система оподаткування підприємницького сектора економіки. Розкриті основні принципи її формування, які сприяють податковому стимулювання розвитку бізнесу та підвищенню його ефективності. Дослідження проведено з врахуванням закономірностей, тенденцій та перспектив розвитку ринкового середовища. The taxation system of enterprise sector of economy are investigated in the article. The basic principle of this system which promote tax stimulation of business development and increasing of its effectiveness have been described. The investigation has been carried out with due regard for conformities, tendencies and perspectives of development of market environment.

Description

Keywords

система, податки, прямі, непрямі

Citation

Давидов, Ю. Г. Вплив податкової системи на розвиток підприємницької діяльності в Україні / Ю. Г. Давидов, І. А. Гербіченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 9. - С. 243-248.