Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Лісна, І. В.
Lisna, І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті висвітлено значення облікової політики, її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень та запропоновано напрями розвитку облікової політики в організаційному і методологічному аспектах, здатні забезпечити заклад вищої освіти необхідною інформацією. The article deals with the significance of accounting policy, its influence on the effectiveness of making managerial decisions and offers ways of developing accounting policy organisational and methodic aspects which are able to provide university with necessary information.

Description

Keywords

облікова політика вищого навчального закладу, управлінське рішення, організаційно- методологічний аспект, інформація

Citation

Лісна, І. В. Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект / І. В. Лісна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 1. - С. 271-275.