Дослідження та програмна реалізація системи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Іванов, Антон Андрійович
Ivanov, Anton

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1. Об’єктом дослідження є процес міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1. Предметом дослідження є методи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1. Методи дослідження базуються на методах теорії комп’ютерних мереж, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of intermachine communications with use of the 10Base-T1 standard is developed. The purpose of development is research and software implementation of the system of intermachine communications using the standard 10Base-T1. The object of research is the process of inter-machine communications using the 10Base-T1 standard. The subject of the research is the methods of inter-machine communications using the 10Base-T1 standard. The research methods are based on the methods of computer network theory, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is a software implementation of the machine-to-machine communication system using the 10Base-T1 standard. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, міжмашинні комунікації, 10Base-T1, computer engineering, inter-machine communications

Citation

Іванов, А. А. Дослідження та програмна реалізація системи міжмашинних комунікацій з використанням стандарту 10Base-T1 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. А. С. Коваленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 184 с.