Ремонтно-технологічне обладнання. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Красота, М. В.
Руденко, Т. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою методичних вказівок є набуття навичок застосування прогресивних технологічних методів ремонту машин. Найважливішою умовою підтримки техніки в працездатному і справному стані є правильно організована і спланована система технічного обслуговування і ремонту машин. В свою чергу умовою зниження собівартості ремонту машин є розробка і широке використання технологій ремонту машин. Ремонтно технологічне обладнання дає можливість зменшити час при ремонті, що дозволяє економити кошти при технічному обслуговуванні автомобіля.

Description

Keywords

підйомно-оглядове обладнання, шиномонтажне обладнання, балансування деталей, технічне обслуговування

Citation

Ремонтно-технологічне обладнання : метод. вказ. до виконання практ. роб. для студ. спец. 132 "Матеріалознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / [уклад. : Ю. В. Кулєшков, М. В. Красота, Т. В. Руденко, Р. А. Осін] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 68 с.