The use of network intralogistics and fulfillment for the functioning of transport and warehouse complexes

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Rozhko, N.
Tson, O.
Plekan, U.
Matviishyn, A.
Gevko, B.
Рожко, Н. Я.
Цьонь, О. П.
Плекан, У. М.
Матвіїшин, А. Й.
Гевко, Б. Р.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

This article examines the peculiarities of the functioning of transport and warehouse complexes, taking into account the changes and challenges that arose as a result of both the spread of the Covid -19 pandemic and the conditions of martial law. The key factors on which the formation of competitive advantages of transport and warehouse complexes in unstable economic systems depends are revealed. The reasons for the existence of the controversy regarding the interpretation of the concept of intralogistics and fulfillment network in modern challenges and they have been established that network intralogistics is a system concept, where many complex algorithms and components are interconnected and closely interact, and thus, based on practically oriented technical principles - the technological part of intralogistics should be properly integrated with fulfillment processes, which include a system algorithm of actions from the very beginning of receiving an order from the buyer until the purchase is received, that is, the sphere of relations, in which strategic system principles and their implementation with a system concept of interconnection: logistics and service acquire key importance. Одним із найперспективніших ринків, який є захищеним від циклічних змін, які відбуваються в економіці та демонструє приріст в умовах воєнного часу є діяльність транспортно–складських комплексів, до яких відносяться: логістика і фулфілмент. Збереження конкурентоздатності і підсилення переваг підприємств цієї сфери діяльності великою мірою зумовлюється здатністю оптимізувати всі процеси створення вартості, які безперервно циркулюють у їхніх ланцюгах поставок – від постачання сировини та товарів до сервісного обслуговування кінцевого споживача. У статті досліджено особливості функціонування транспортно-складських комплексів із врахуванням змін та викликів, що виникли внаслідок поширення пандемії Covid -19 та в умовах воєнного стану. Виявлено ключові фактори, від яких залежить формування конкурентних переваг транспортно- складських комплексів у нестабільних економічних системах. Обґрунтовано підстави існування контраверсії щодо трактування концепції мережевої інтралогістики та фулфілменту за сучасних викликів та встановлено, що мережева інтралогістика є системною концепцією, в якій багато процесів і механізмів взаємодіють один з одним, а отже засновуючись на системному підході технологічна складова інтралогістики обов’язково має бути врівноважена, інтегрована із процесами фулфілменту, що включають комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання покупки. Взаємодоповнення логістичних та фулфілментних інструментів в рамках системи застосування мережевої інтралогістики складає сучасну платформу побудови ефективних логістичних систем та їх ланцюгів поставок, зорієнтованих на високий ступінь задоволеності і лояльності клієнтів.

Description

Keywords

intralogistics, fulfillment, transport and logistics support, digital technologies, e-commerce transport and logistics infrastructure, customer service, інтралогістика, фулфілмент, транспортно логістична інфраструктура, транспортно-логістичне забезпечення, діджитал-технології, інтернет-торгівля, обслуговування споживачів

Citation

The use of network intralogistics and fulfillment for the functioning of transport and warehouse complexes / N. Rozhko, O. Tson, U. Plekan [et.all.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - Вип. 7(38). - Ч. 2. - С. 257-264.