Технологія виробництва, переробки та зберігання продукції рослинництва

Abstract

В методичних вказівках розглядаються наступні питання: 1. Кількісний облік і товарна оцінка якості картоплі різного цільового призначення; 2. Товарна оцінка плодоовочевої продукції; 3. Розрахунки по організації зберігання картоплі і плодоовочевої продукції; 4. Розрахунки по забезпеченню необхідного режиму зберігання плодоовочевої продукції; 5. Розрахунок втрат плодоовочевої продукції і картоплі при довгостроковому зберіганні; 6. Технологія переробки плодоовочевої продукції, асортимент готової продукції та контроль якості виробництва консервів; 7. Технологія квашення плодів та ягід і визначення якості квашеної продукції; 8. Консервування плодово-ягідних продуктів антисептиками та контроль якості готової продукції.

Description

Keywords

лабораторні роботи, технологія переробки, технологія зберігання, технологія квашення, оцінка якості картоплі, зберігання картоплі, плодоовочева продукція, режими зберігання, консервування плодоягідних продуктів

Citation

Технологія виробництва, переробки та зберігання продукції рослинництва : метод. вказ. до виконання лаб. робіт / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. ; [уклад. П. Г. Лузан, К. Д. Матвєєв, С. І. Шмат, В. В. Амосов]. – Кіровоград : КНТУ, 2004. – 58 с.