Методи формування портфеля проектів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Бегун, А. П.
Begun, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті представлені моделі управління проектами з урахуванням стратегій розвитку підприємства на довгостроковому і середньостроковому горизонтах планування: удосконалення оцінки пріоритетності проектів для формування портфеля відповідно до стратегії роботи підприємства з використанням методів теорії множин, системного і багатокритеріального аналізу, аналізу ризиків. In the articles presented of case projects frame taking into account strategies of development of enterprise on long-term and medium-term horizons of planning: improvement of estimation of priority of projects for a portfolio construction in accordance with strategy of work of enterprise with the use of methods of theory of plurals, analysis of the systems and multicriterion, analysis of risks.

Description

Keywords

моделювання, аналіз, поточний стан підприємства, життєвий цикл підприємства, проект, моделі

Citation

Бегун, А. П. Методи формування портфеля проектів / А. П. Бегун // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 60-70.