Навчально-методичні матеріали кафедри ОМТ та спецтехнологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Прогресивні напрямки розвитку прикладної механіки. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Шмельов, В. М.; Підгаєцький, М. М.; Ломакін, В. М.
  Розглянуто прогресивні технології та обладнання в прикладній механіці. Розглядається особливості розробки прогресивних технологій. Розглядаються особливості прогресивних технологій ливарного виробництва, механічної обробки, обробки металів тиском, спецтехнологій.
 • Item
  Розмірна обробка металів електричною дугою. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Шмельов, В. М.
  Розглянуто розмірну обробку металів електричною дугою, особливості розробки технологій РОД. Розглядаються особливості конструювання електрод-інструментів та типове обладнання для РОД.
 • Item
  Розмірна обробка металів електричною дугою
  (Ексклюзив-Систем, 2017) Носуленко, В. І.; Шмельов, В. М.
  Описано фізичні основи, технологія, пристрої та верстати розмірної обробки металів електричною дугою. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей, аспірантів та фахівців машинобудівних спеціальностей.
 • Item
  Експлуатація та обслуговування машин
  (ЦНТУ, 2020) Шмельов, В. М.
  Розглянуто особливості перевірки горизонтально-кувальної машини на відповідність нормам точності. Розглядається особливості керування технологічними параметрами висічних ножиць в процесі їх налагоджування. Розглядаються особливості процесу налагоджування штампів на однокривошипному двостояковому пресі. Розглядаються особливості процесу регулювання однокривошипного відкритого пресу.
 • Item
  Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального виробництва. Частина 1. Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Шмельов, В. М.
  Розглянуто складові автоматизованих комплексів, що застосовуються в ковальсько-штампувальному виробництві. Розглядається конструкція та методика розрахунку основних елементів автоматизованих комплексів. Розглядаються особливості конструкцій валкової подачі, ролико-клинової подачі, розмотуувальних та правильних пристроїв, автоматичних бункерних захватно-орієнтуючих пристроїв
 • Item
  Кування і гаряче об’ємне штампування. Альбом завдань
  (ЦНТУ, 2020) Носуленко, В. І.; Мірзак, В. Я.; Сіса, О. Ф.
  В альбомі наведенні завдання для практичних занять та курсового проектування по дисципліні «Кування і гаряче об’ємне штампування». Завдання представлені у вигляді тривимірних твердотільних моделей реальних штампованих деталей, виготовлених гарячим об'ємним штампуванням з використанням різного штампувального обладнання (кривошипні гарячештампувальні преси, молоти, горизонтально-кувальні машини, кувальні вальці) та призначених для кращого просторового уявлення їхньої форми.
 • Item
  Ковальсько-штампувальне обладнання. Частина 1. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Сіса, О. Ф.
  Наводяться лабораторні роботи щодо вивчення конструкцій ковальсько-штампувального обладнання, яке застосовується для реалізації процесів листового штампування, холодного і об’ємного штампування
 • Item
  Ковальсько-штампувальне обладнання. Практичні заняття
  (ЦНТУ, 2018) Сіса, О. Ф.
  Наводяться завдання щодо вивчення та розрахунку деталей і вузлів конструкцій ковальсько-штампувального обладнання у відповідності з технічним завданням і застосування стандартних засобів автоматизації розрахунку і проектування
 • Item
  САПР технологічної підготовки ковальсько-штампувального виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.
  Розглянута методологія автоматизованого проектування штампового оснащення на основі дерева проекта, що пропонує система та доповнює користувач в діалоговому режимі. Розглядаються питання проектування штампів простої, послідовної та суміщеної дії для розділових операцій та штампів для формозмінних операцій (гнуття, відбортування, витягування). Безпосередньо в лабораторних роботах для конкретних деталей пропонується спроектувати повний комплект конструкторської документації для розділових штампів послідовної та суміщеної дії, а також формозмінних штампів простої дії. Наведено приклад проектування штампа послідовної дії.
 • Item
  Технологія холодного штампування. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.; Мірзак, В. Я.
  Розроблена, узагальнена та систематизована інформація, що включає в себе відомості про нормалізовані вузли та деталі штампів, розрахунок елементів штампів, раціональний розкрій вихідного матеріалу, особливості технологічних розрахунків для різних операцій холодного штампування, а також технічне нормування. Наведено умови завдань у 25 варіантах та програми розрахунку на ПК
 • Item
  Технологія фізико-технічної обробки матеріалів. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.; Мірзак, В. Я.
  Наводяться лабораторні роботи щодо вивчення процесів електроіскрової, електроімпульсної, плазмової та електрохімічної обробки.
 • Item
  Технологія фізико-технічної обробки матеріалів. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.; Мірзак, В. Я.
  Наводяться завдання щодо вивчення та розрахунку технологічних параметрів процесів електроімпульсної обробки, розмірної обробки електричною дугою, лазерної обробки та електроерозійнохімічної обробки.
 • Item
  Кування і гаряче об'ємне штампування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Носуленко, В. І.; Мірзак, В. Я.; Nosulenko, V.; Mirzak, V.
  Лабораторні роботи є невід’ємною складовою дисципліни «Кування і гаряче об'ємне штампування». Лабораторні роботи виконуються з метою закріплення студентами теоретичних знань та отримання практичних навичок дослідження основних технологічних процесів кування і гарячого об'ємного штампування та роботи з типовим штамповим оснащенням.
 • Item
  Кування і гаряче об'ємне штампування. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Носуленко, В. І.; Мірзак, В. Я.; Nosulenko, V.; Mirzak, V.
  Дисципліна «Кування і гаряче об'ємне штампування» передбачає проведення практичних занять та виконання курсового проекту. На практичних заняттях студенти розробляють технологічний процес штампування поковки згідно отриманого варіанту завдання, без конструювання штампів. При виконанні курсового проекту студенти розробляють як технологічний процес штампування певної поковки, так і проектують штампи (молотовий або КГШП та для обрізання облою). Методичні рекомендації, що пропонуються, призначені для застосування при самостійній роботі над завданнями та проектами
 • Item
  Технологія холодного штампування. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Боков, В. М.; Bokov, V.
  Розроблена, узагальнена та систематизована інформація, що включає в себе відомості про нормалізовані вузли та деталі штампів, розрахунок елементів штампів, раціональний розкрій вихідного матеріалу, особливості технологічних розрахунків для різних операцій холодного штампування, а також технічне нормування. Наведено умови завдань у 25 варіантах та програми розрахунку на ПК
 • Item
  Технологія холодного штампування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2019) Боков, В. М.; Bokov, V.
  Розроблена, узагальнена та систематизована інформація, що включає в себе відомості про нормалізовані вузли та деталі штампів, розрахунок елементів штампів, раціональний розкрій вихідного матеріалу, особливості технологічних розрахунків для різних операцій холодного штампування, а також технічне нормування. Наведено умови завдань у 25 варіантах та програми розрахунку на ПК
 • Item
  Наскрізна програма практик
  (ЦНТУ, 2016) Боков, В. М.; Мірзак, В. Я.; Носуленко, В. І.; Свяцький, В. В.; Сіса, О. Ф.; Шмельов, В. М.
  Наскрізна програма практик є основним навчально- методичним документом, що визначає мету, задачі та зміст кожної з виробничих практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої підготовки, системності, безперервності та послідовності навчання студентів.. Мета практики студентів – придбання навичок, уміння та знання щодо таких видів діяльності: - виконавчій; - технологічній; - проектно-конструкторській; - дослідницькій; - організаційно-управлінській.