Дослідження мікропрофіля поверхні одержаного вібраційною обробкою фрезами малого діаметра

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Струтинський, В. Б.
Перфілов, І. В.
Strutynsky, Vasil
Perfilov, Ivan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Викладено результати досліджень мікропрофіля поверхні одержаного фрезерувальною обробкою фрезами малого діаметра на спеціально розробленому обладнанні. Показано, що мікропрофіль включає ділянки з ізольованими екстремумами та ділянки квазіперіодичності із чітко визначеним напрямком мікрорисок. Запропоновано опис мікропрофіля аналітичними залежностями. Для ділянки з ізольованими екстремумами опис мікропрофіля проводиться функціями на основі кривих Гауса. Для ділянок квазіперіодичності рекомендований спектральний аналіз мікропрофіля шляхом подання його у вигляді відрізка ряду Фур’є. Виконано аналіз особливостей мікропрофіля по різним ділянкам. The results of surface microprofile research obtained with the milling cutters of small diameter on a specially designed equipment are presented. It is shown that the microprofile includes the areas with isolated extremes and the areas of quasiperiodicity with a clear focus of microstrips. A microprofile description with analytical dependencies are suggested. For the areas with isolated extremes the description of microprofile functions is carried out based on the Gaussian curves. For areas with quasiperiodicity the spectral analysis of microprofile by submitting it as a segment of a Fourier series is recommended. The analysis of microprofile in different areas is made. The research purpose is to develop methods for assessing the quality parameters of obtained microprofile which was processed with small diameter mills with imposing high vibration on the workpiece. The special equipment for forming the microprofile was developed. Methods for estimating the microprofile parameters in areas with isolated extremes and in areas with quasi-periodic statements and valves were suggested. The analytical description of microprofile with the set of Gaussian curves and segments of Fourier rows based on microprofile spectrum analysis. The microprofile features analysis was made. The conclusion about the microprofile quality parameters obtained with vibration processing with small diameter mills and the methods of this type of microprofile analysis.

Description

Keywords

мікрорізання, вібрації, спеціальний мікропрофіль, екстремуми, спектри, особливості, microcutting, vibration, special microprofile, extremes, spectrum, features

Citation

Струтинський, В. Б. Дослідження мікропрофіля поверхні одержаного вібраційною обробкою фрезами малого діаметра / В. Б. Струтинський, І. В. Перфілов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 97-105.