Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ТОВ Кіровоградське міжгосподарське підприємство по очистці, переробці насіння трав та інших сільськогосподарських культур «Тріфоліум» м. Кропивницький з розробкою сектору зберігання техніки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-27

Authors

Ємельянов, Євгеній Олегович
Yemelianov, Yevhenii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В представленій кваліфікаційній роботі розглянуто ряд важливих питань, пов’язаних з експлуатацією машинно-тракторного парку, аналізом його стану в конкретному господарстві, організацією технічних обслуговувань і ремонтів. Розроблений сектор зберігання сільськогосподарської техніки дасть можливість зберігати техніку в належних умовах з подальшим обслуговуванням. Розроблений стенд для складання шатунно-поршневої групи, дасть можливість зменшити технологічний час на проведення збиральних робіт. In the presented qualification work, a number of important issues related to the operation of the machine-tractor park, analysis of its condition in a specific farm, organization of technical maintenance and repairs are considered. The developed agricultural machinery storage sector will provide an opportunity to store machinery in proper conditions with further maintenance. The developed stand for assembling the connecting rod-piston group will make it possible to reduce the technological time for assembly work.

Description

Keywords

технічне обслуговування і ремонт, машинно-тракторний парк, maintenance and repair, machine and tractor park

Citation

Ємельянов, Є. О. Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ТОВ Кіровоградське міжгосподарське підприємство по очистці, переробці насіння трав та інших сільськогосподарських культур «Тріфоліум» м. Кропивницький з розробкою сектору зберігання техніки : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. О. В. Бевз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 59 с.