Ввідний контроль на заняттях у спеціальній медичній групі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Мотузенко, Т. Є.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях розкриваються перевірка та оцінка фізичного стану здобувачів ВО, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи. Необхідними елементами фізичного виховання студентів, що мають відхилення в стані здоров'я, є ввідний контроль. Який дає комплексну інформацію, що дозволяє оцінювати «здоров'я» здобувачів і визначати їх біологічний вік. Фізичне виховання економічно найдоцільніший та найефективніший спосіб профілактики та лікування захворювань, зміцнення генофонду нації, розв'язання багатьох соціальних проблем. Засоби фізичної культури, що застосовуються в спеціальних медичних групах, відрізняються лише методикою. Поступове підвищення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження дає змогу розірвати порочне коло рухової недостатності, змінити ставлення молоді до свого здоров'я, сформувати стійку мотивацію до здорового способу життя.

Description

Keywords

ввідний контроль, спеціальна медична група, фізичне виховання, ЛФК

Citation

Ввідний контроль на заняттях у спеціальній медичній групі : метод. рекомендації для здобувачів денної форми навчання всіх спеціальностей / [уклад. Т. Є. Мотузенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології, ОНС та здорового способу життя. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 52 с.