Удосконалення кадрової політики підприємства (на прикладі АТП 1161 м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-06

Authors

Задорожнiй, Анатолій Леонідович
Zadorozhnii, Anatoliy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У першому розділі роботи розглянуто сутність та видів кадрової політики, цілі оцінки персоналу. В другому розділі здійснено аналіз ефективності персоналу та кадрової політики АТП 1161 (за результатами опитування експертів). У третьому розділі надано пропозиції щодо підвищення ефективності кадрової політики. The first chapter deals with the essence and types of personnel policy, goals of personnel evaluation. The second chapter presents the analysis of personnel efficiency and personnel policy ATP 1161 (according to the results of a survey of experts). The third chapter presents proposals for the increasing the effectiveness of personnel policy.).

Description

Keywords

кадрова політика, політика розвитку персоналу, планування персоналу, трудові відносин, економічна ефективність, вдосконалення планування, human resources policy, staff development policy, staff planning, trudovі vіdnosin, economic efficiency, planning improvement

Citation

Задорожнiй, А. Л. Удосконалення кадрової політики підприємства (на прикладі АТП 1161 м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. С. С. Нісфоян ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 92 с.