Кування і гаряче об'ємне штампування. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Носуленко, В. І.
Мірзак, В. Я.
Nosulenko, V.
Mirzak, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Лабораторні роботи є невід’ємною складовою дисципліни «Кування і гаряче об'ємне штампування». Лабораторні роботи виконуються з метою закріплення студентами теоретичних знань та отримання практичних навичок дослідження основних технологічних процесів кування і гарячого об'ємного штампування та роботи з типовим штамповим оснащенням.

Description

Keywords

протягування,, стадії штампування,, облойна канавка,, заготівельний рівчак,, молотовий штамп,, штамп КГШП,, штамп ГКМ,, обрізання облою,, прошивання отворів

Citation

Кування і гаряче об'ємне штампування : метод. рекомендації до виконання лаб. робіт : для студ. ден. і заочно-дистанц. форми навч. спец. 131 "Прикладна механіка" / [уклад. : В. І. Носуленко, В. Я. Мірзак] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. обробки металів тиском та спецтехнологій. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 66 с.