Тваринництво. Посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Манойленко, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У посібнику коротко викладено повний зміст дисципліни “Тваринництво” згідно з програмою курсу, який викладається студентам спеціальності 201 - Агрономія. Висвітлено теоретичні питання та методичні рекомендації до вивчення окремих розділів дисципліни, завдання до виконання лабораторних робіт і запитання для самоконтролю знань, та підготовки до іспиту. Посібник призначений для студентів агротехнічних спеціальностей та фахівців сільського господарства.

Description

Keywords

зовнішня будова тварин, внутрішня будова тварин, конституція тварин, екстер’єр, інтер’єр, зоогігієнічні вимоги, гігієна утримання, класифікація кормів, основи живлення тварин, оцінка поживності

Citation

Тваринництво : посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання : для студ. спец. 201 „ Агрономія” / [уклад. С. В. Манойленко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. заг. землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 100 с.