Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням

dc.contributor.authorГончаренко, Б. М.
dc.contributor.authorЛобок, О. П.
dc.contributor.authorВіхрова, Л. Г.
dc.contributor.authorGoncharenko, Boris
dc.contributor.authorLobok, Alexsey
dc.contributor.authorVіhrova, Larisa
dc.date.accessioned2016-03-30T10:04:27Z
dc.date.available2016-03-30T10:04:27Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractВ роботі шукається робастне керування у вигляді зворотного зв'язку від стану нелінійної динамічної системи, що функціонує в умовах параметричної невизначеності та наявності запізнювання. Проблема нелінійності об'єкта керування при наявності запізнювання впливає на характер керованих динамічних процесів і суттєво впливає на вигляд та складність шуканих керувань. Тому важливо, що наведена схема формування керувальної дії дозволяє з заданою точністю не тільки відслідковувати заданий еталонний сигнал, але і враховувати ефект запізнювання, наявність нелінійності в умовах апріорної невизначеності та дії зовнішніх збурень. Пропонується структура робастної системи керування нелінійним динамічним об'єктом з запізненням за станом, яка дозволяє компенсувати параметричну невизначеність і зовнішні обмежені збурення з заданою точністю. Для цього запропоновано алгоритм формування сигналу, за допомогою якого проводиться оцінка збурень і формується керування, що забезпечує необхідну динамічну точність. Robust control is sought in the form of feedback on the state of a nonlinear dynamical system under conditions of uncertainty and time delay. The problem of non-linearity of the control object with delay affects the character-driven dynamic processes, and significantly affects the type and complexity of the required controls. It is therefore important that the scheme presented formation control action makes it a given accuracy į. not only keep track of a given reference signal, but also take into account the effect of the delay, the presence of nonlinearity in the conditions of a priori uncertainty and the effect of external perturbations. Provides a structure robust control system nonlinear dynamic object with state delay, to compensate for the parametric uncertainty and external bounded perturbations to within į. To do this, an algorithm for generating a signal by which we obtain an estimate of perturbation and forms the control, provide the necessary dynamic accuracy.uk_UA
dc.identifier.citationГончаренко, Б. М. Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок, Л. Г. Віхрова // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 260-265.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/1235
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНТУuk_UA
dc.subjectробастне керуванняuk_UA
dc.subjectнелінійний динамічний об'єктuk_UA
dc.subjectзапізнюванняuk_UA
dc.subjectпараметрична невизначеністьuk_UA
dc.subjectзовнішні збуренняuk_UA
dc.subjectеталонна модельuk_UA
dc.subjectrobust controluk_UA
dc.subjectnonlinear dynamic objectuk_UA
dc.subjectdelayuk_UA
dc.subjectparametric uncertaintyuk_UA
dc.subjectexternal disturbancesuk_UA
dc.subjectdynamic accuracyuk_UA
dc.titleРобастне керування нелінійними об’єктами з запізнюваннямuk_UA
dc.title.alternativeRobust control of nonlinear objects with delayuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
44.pdf
Size:
193.87 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.41 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: