Технологія холодного штампування. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Боков, В. М.
Bokov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розроблена, узагальнена та систематизована інформація, що включає в себе відомості про нормалізовані вузли та деталі штампів, розрахунок елементів штампів, раціональний розкрій вихідного матеріалу, особливості технологічних розрахунків для різних операцій холодного штампування, а також технічне нормування. Наведено умови завдань у 25 варіантах та програми розрахунку на ПК

Description

Keywords

нормалізовані деталі штампів, розрахунок елементів штампів, розкрій матеріалу, технологічні операції, технічне нормування

Citation

Технологія холодного штампування : метод. рекомендації до практ. занять : для студ. спец..131 «Прикладна механіка» / [уклад. В. М. Боков] : М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. обробки металів тиском та спецтехнологій. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 59 с.