Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему "Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств" Аграрна сфера займає особливе місце в економіці кожної країни. Такий сектор є виробничою та життєво необхідною забезпечувальною системою. Він забезпечує суспільство продукцією, виробництвом якого займаються сільськогосподарські підприємства. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic "Development of marketing of agricultural enterprises " The agricultural sector occupies a special place in the economy of each country. Such a sector is a productive and vital supply system. It provides society with products produced by agricultural enterprises.
Опис
Ключові слова
комплекс маркетингу, сільськогосподарські підприємства, marketing complex, agricultural enterprises
Бібліографічний опис
Демченко, Ю. В. Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств: кваліфікаційна магістерська робота : спец. 075 "Маркетинг" / наук. кер. Жовновач Р. І.; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 94 с.