Оптимальна система стохастичної стабілізації багатовимірного нестійкого безпілотного об’єкта

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Блохін, Л. М.
Осадчий, С. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Синтезовано оптимальну багатовимірну систему стохастичної стабілізації крейсерського руху нестійкого безпілотного об’єкта у збуреному середовищі. Визначено граничні значення дисперсій похибок стабілізації його кутових та лінійних координат. Проілюстрована необхідність розгляду даного класу об’єктів без розділення на канали. The optimum multidimensional system of the stochastic stabilizing of cruiser motion of unsteady pilot loose object is synthesized. The scopes values of its angular and linear co-ordinates errors of stabilizing are certain. A necessity to examine the objects of this class without the division them on ducting is illustrated.

Description

Keywords

стабілізація, ситез, матриця спектральних щільностей, факторизація, сепарація

Citation

Блохін, Л. М. Оптимальна система стохастичної стабілізації багатовимірного нестійкого безпілотного об’єкта / Л. М. Блохін, С. І. Осадчий // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 21. - С. 40-48.