Моделювання привабливості міської пасажирської мережі м. Кропивницького у ПП «Олікс» м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-19

Authors

Лукашук, Ігор Петрович
Lukashuk, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета роботи: підвищення точності існуючих закономірностей перерозподілу пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах. Об'єкт дослідження: є процес формування вибору пасажирами маршруту міського пасажирського транспорту. Предмет дослідження: закономірності перерозподілу пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах в залежності від параметрів роботи міського маршруту. Завдання, які необхідно вирішити в процесі виконання роботи такі: провести аналіз існуючих методів визначення привабливості маршрутів міського пасажирського транспорту; виявити фактори, що впливають на привабливість маршрутів міського пасажирського транспорту; провести експериментальні дослідження та анкетування користувачів міського пасажирського транспорту; розробити математичну модель визначення привабливості маршрутів міського пасажирського транспорту. Робоча гіпотеза: перерозподіл пасажиропотоків на міських маршрутах залежить від ряду техніко-експлуатаційних і техніко-економічних показників, які відображають рівень комфорту та якість транспортних послуг. The purpose of the work: to improve the accuracy of the existing patterns of redistribution of passenger flows on city bus routes. Object of research: there is a process of formation of the choice of the route of urban passenger transport by passengers. The subject of the study: patterns of redistribution of passenger flows on city bus routes depending on the parameters of the city route. The tasks that need to be solved in the course of the work are as follows: analyze the existing methods of determining the attractiveness of urban passenger transport routes; to identify factors affecting the attractiveness of urban passenger transport routes; conduct experimental studies and questionnaires for users of urban passenger transport; to develop a mathematical model for determining the attractiveness of urban passenger transport routes. Working hypothesis: redistribution of passenger flows on urban routes depends on a number of technical-operational and technical-economic indicators that reflect the level of comfort and quality of transport services.

Description

Keywords

міський пасажирський транспорт, перерозподіл пасажиропотоків, моделювання, функція привабливості маршруту, показники якості, стратегія вибору маршруту, urban passenger transport, redistribution of passenger flows, modeling, route attractiveness function, quality indicators, route selection strategy

Citation

Лукашук, І. П. Моделювання привабливості міської пасажирської мережі м. Кропивницького у ПП «Олікс» м. Кропивницький : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / наук. кер. С. В. Лисенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 90 с.