Роль суб`єктивного чинника у зміні семантики слів у сучасній українській пісні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ІТТА

Abstract

Традиційно мовознавці виокремлюють дві основних групи таких чинників: 1) внутрішні (власне мовні) та зовнішні (позамовні). У цій публікації розглянемо суб’єктивний аспект, який сформований із цілої низки найрізноманітніших явищ із культурного, соціального, політичного, та економічного відповідної епохи. Іх вплив на семантику слів в цілому і в художньому тексті зокрема величезний. Крім того, при аналізі поетичного тексту, винятково важливого значення набуває необхідність розкриття закономірностей розумових процесів пізнавальної діяльності автора, виявлення різних комбінацій елементів його естетичного пошуку. Наслідок такої діяльності яскраво виявляється в поетичних творах і впливає, крім іншого, на особливості значень використовуваних слів. Враховуючи твердження про слово як мовну одиницю, що розкриває саме те значення, яке витворюється у процесі реалізації гносеологічної функції мови, однак у художньому творі найтонші смислові відтінки його значень визначається особливостями індивідуальної когнітивної діяльності людини. Як і будь-яка пізнавальна або мовна діяльність не може повністю абстрагуватися від власного ставлення до висловлюваного й так або так дає йому свою оцінку. стає виявом відтворення суб’єктом об’єктивних явищ. Особистісне “я” людини, його внутрішній світ передбачають творче декодування дійсності та накладають певний відбиток на ті образи, що формуються у свідомості під упливом явищ та предметів навколишнього світу.

Description

Keywords

українська мова, інноваційні перетворення слів, суб'єктивний чинник, комуніуація

Citation

Бабич, Т. В. Роль суб`єктивного чинника у зміні семантики слів у сучасній українській пісні / Т. В. Бабич // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доп. другої міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., м. Київ, [16 черв. 2021 року]. - Київ : ІТТА, 2021. - С. 408-410.