Основи ведення сільського господарства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Сільське господарство України - одна із провідних сфер матеріального виробництва, мета якого полягає в тому, щоб забезпечити людство в достатній кількості екологічно чистими продуктами рослинного і тваринного походження, а переробну промисловість – сировиною. Проте збільшення виробництва продукції рослинництва неможливе без застосування засобів хімізації, що викликає забруднення ґрунтів нітратами, пестицидами та іншими шкідливими для людини речовинами. Еколог повинен вміти розробляти заходи по зменшенню їх негативної дії, знаходити шляхи раціонального використання земель, забруднених радіонуклідами, нітратами, пестицидами, забезпечувати рекультивацію та охорону земель.

Description

Keywords

сільське господарство, земельні ресурси, забруднення грунтів, рослинництво, тваринництво, агротехніка

Citation

Основи ведення сільського господарства : метод. вказ. до виконання практ. роб. : для студ. спец. 101 - Екологія / [уклад. : Л. В. Коломієць, В. П. Резніченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екології і ОНС. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 86 с.