Динаміка електричного розряду при виході потоку з міжелектродного зазора

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Носуленко, В. І.
Чумаченко, О. С.
Nosulenko, V.
Chumachenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТУ "ХПІ"

Abstract

Наведено результати досліджень динаміки електричних характеристик стаціонарного дугового розряду в поперечному потоці рідини при виконанні розділових операцій листового металу. При однаковій підведеній електричній потужності на різних ділянках зони обробки отримують розряди різних енергетичних характеристик. Запропоновано конструктивні елементи для збереження швидкості потоку при його виході із зони обробки і отримання якісних поверхонь. The results of researches of dynamics of electric descriptions of stationary arc digit are resulted in the transversal stream of liquid at implementation of sheet-metal dividing operations. At the identical brought electric power on the different areas of area of treatment get the digits of different power descriptions. Structural elements are offered for the maintainance of flowrate on his leaving from the area of treatment and receipt of high-quality surfaces.

Description

Keywords

електричні характеристики, енергетичні характеристики, технологічні параметри, формоутворення, дуговий розряд

Citation

Носуленко, В. І. Динаміка електричного розряду при виході потоку з міжелектродного зазора / В. І. Носуленко, О. С. Чумаченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Технології в машинобудуванні. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - № 54. - С. 104-111.