Пристрій для одержання металевих волокон

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Authors

Шепельський, М. В.
Пукалов, В. В.
Пукалов, В. П.
Свяцький, В. В.
Shepelskyi, M.
Pukalov, V.
Pukalov, V.
Sviatskyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут інтелектуальної власності

Abstract

Винахід відноситься до волокнової металургії, а саме до пристроїв для пресування волокон із металевих гранул, та може бути використаний для виробництва металевих волокон з подальшим їх використанням в виготовленні пористих волокнових виробів і насичених композиційних матеріалів, що армовані волокнами. The invention relates to fiber metallurgy, in particular to devices for pressing fibers from metal granules, and can be used for the metal fibers production, followed by their use in the manufacture of porous fiber products and saturated composite materials reinforced with fibers.

Description

Бібліографічні дані до патенту на винахід № 25631 A знаходяться за адресою http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=52062

Keywords

Citation

Пат. на винахід 25631 A Україна, МПК B22F 3/20 (2006.01). Пристрій для одержання металевих волокон / М. В. Шепельський, В. В. Пукалов, В. П. Пукалов, В. В. Свяцький. - № 96051780; заявл. 06.05.1996; опубл. 25.12.1998; Бюл. № 6. - 2 с.