Аналіз моделювання енергосилових параметрів процесу прямого пресування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Свяцький, В. В.
Sviatskyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Abstract

З аналізу поля ліній ковзання сталої стадії пресування через симетричну одноочкову матрицю запропоновано використовувати профіль матричної лійки, яка виконана по лінії ковзання, що розділяє пружну і пластичну зону. Результати теоретичних досліджень, комп’ютерного моделювання процесу прямого пресування за допомогою програмного комплексу Deform 2D/3D, аналіз експериментів показали, що оптимальні енергосилові умови досягаються при пресуванні через матрицю із профілем, виконаним по лінії ковзання. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.

Description

Keywords

комп’ютерне моделювання, екструзія, інструмент, екструзія, матриця, профіль, Deform 2D/3D, computer modeling, pressing, tool, extrusion, matrix, profile

Citation

Свяцький, В. В. Аналіз моделювання енергосилових параметрів процесу прямого пресування / В. В. Свяцький // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали IV Міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / Академія технічних наук України. - Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. - Т. 1. - C. 72-74.