Фізична культура і основи здорового способу життя студента. Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Бойко, Ю. Ж.
Дейкун, Р. Л.
Липчанська, Л. М.
Мотузенко, Т. Є.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках розкривається поняття про фізичну культуру та здоровий спосіб життя та їх значимість для життєдіяльності студента. Приводяться форми активного відпочинку, методи самоконтролю в процесі заняття фізичними вправами. Наводяться основні компоненти здорового способу життя, описується розвиток оздоровчої фізичної культури та оздоровчо-рекреаційних заходів.

Description

Keywords

фізична культура, здоровий спосіб життя, самоконтроль впроцесі занять фізичними вправами, оздоровча фізична культура, соціально-побутова сфера фізичної культури, активний відпочинок

Citation

Фізична культура і основи здорового способу життя студента. Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами : метод. рекомендації з фіз. культури і системи фіз. виховання у вищих навч. заклад. / [уклад. : Ю. Ж. Бойко, Р. Л. Дейкун, Л. М. Липчанська, Т. Є. Мотузенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фізичного виховання. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 31 с.