Оцінка рівня інноваційної активності та інвестиційної привабливості підприємств Кременчуцького регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Касич, А. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті досліджується рівень інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств Кременчуцького регіону; узагальнено основні показники, які характеризують потенціал подальшого розвитку підприємств м. Кременчука; визначено заходи, реалізація яких дасть можливість використовувати наявний потенціал. In clause the level innovation and investment appeal of the enterprises of the Kremenchug region is investigated; the basic parameters are generalized which characterize potential of the further development of the enterprises of Kremenchug; the measures are certain (determined), which realization will enable to use available potential.

Description

Keywords

інноваційна активність, інвестиційна привабливість, підприємство, потенціал

Citation

Касич, А. О. Оцінка рівня інноваційної активності та інвестиційної привабливості підприємств Кременчуцького регіону / А. О. Касич // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 1. - С. 171-175.