Автоматизована система зважування готової продукції в умовах складу сортопрокатного цеху

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Ратушний, Данило Володимирович
Ratushniy, Danilo

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Підприємства гірничо-металургійного комплексу України з повним металургійним циклом включають наступні виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління з підземного видобутку руди і металургійне. У свою чергу, металургійне складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємства спеціалізується на виробництві арматурної сталі та катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Enterprises of the mining and metallurgical complex of Ukraine with a full metallurgical cycle include the following industries: coke-chemical, mining and beneficiation, mine management and underground mining of ore and metallurgy. In turn, metallurgy consists of blast furnace, steel smelting and rolling mills. The enterprise specializes in the production of reinforcing steel and rods of ordinary and low-alloy steel grades, and also produces agglomerate, concentrate, coke, cast iron, steel, graded and shaped rolled products, blast furnace slag.

Description

Keywords

сортопрокатний цех, готова продукція, автоматизована система зважування, rolling shop, finished product, automated weighing system

Citation

Ратушний, Д. В. Автоматизована система зважування готової продукції в умовах складу сортопрокатного цеху : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. В. О. Кондратець ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 62 с.