Маркетингова діяльність на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-09

Authors

Попов, Володимир Володимирович
Popov, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Маркетингова діяльність на підприємстві" На сучасному етапі розвитку економіки маркетинг безпосередньо використовується недостатньо широко в діяльності більшості підприємств. Нині,безумовно, можна цілком закономірно стверджувати, що в розвинутих країнах світу звички, наміри і в цілому поведінку економічних суб’єктів формує культура маркетингу. Належне місце завойовує маркетинг і в Україні. На початку 90-х років ХХ ст. це явище економічного життя безпосередньо було тут відоме здебільшого спеціалістам, проте тепер його розвиток – одна з головних умов розвитку підприємств, виходу їх із кризи, формування ринкових відносин. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Marketing activities at the enterprise" At the current stage of economic development, direct marketing is not widely used in the activities of most enterprises. Today, of course, it can be quite logically stated that in the developed countries of the world, the habits, intentions and overall behavior of economic subjects are formed by the culture of marketing. Marketing is gaining its rightful place in Ukraine as well. At the beginning of the 90s of the XX century. this phenomenon of economic life was directly known here mostly to specialists, but now its development is one of the main conditions for the development of enterprises, their exit from the crisis, and the formation of market relations.

Description

Keywords

маркетингова діяльність, підприємство, marketing activities, enterprise

Citation

Попов, В. В. Маркетингова діяльність на підприємстві : Кваліфікаційна магістерська робота : спец. 075 "Маркетинг" / наук. кер. Л. А. Коваль ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 98 с.