Геохімія довкілля

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Мартиненко, А. П.
Мартиненко, В. Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Практикум охоплює найбільш важливі для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації розділи геохімії. Кожен розділ містить короткий теоретичний вступ, практичні досліди, приклади розв’язання задач та питання для самоперевірки. Лабораторний практикум для студентів екологічного напряму навчання дає їм можливість докладніше ознайомитися з різними методами досліджень природного матеріалу. Практикум відповідає програмі курсу.

Description

Keywords

геохімія, ареал, розсіювання

Citation

Геохімія довкілля : метод. вказ. для виконання практ. занять для студ. денної і заочної форм навч. напрямку 6.040106 – екологія і ОНС (за вимогами кредитно-транспортної системи) / Уклад. А. П. Мартиненко, В. Г. Мартиненко, рец. Л. В. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Каф. Екологія і ОНС. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 100 с.