Еколого-енергетична проблема світового господарства в контексті забезпечення сталого розвитку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Стежко, Н. В.
Stezhko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті проаналізовано сучасні еколого-енергетичні проблеми світового господарства в цілому та України зокрема, визначено причини їх виникнення та запропоновано можливі шляхи вирішення. In the article the modern ecological and power problems of world economy are analysed on the whole and Ukraine in particular, the reasons of their origin are set and the possible ways of decision are offered.

Description

Keywords

геоекономіка, енергосировинний сектор, ресурсоспоживання, енергоринок

Citation

Стежко, Н. В. Еколого-енергетична проблема світового господарства в контексті забезпечення сталого розвитку / Н. В. Стежко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 1. - С. 214-219.