Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Іщенко, В. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Стандартизація продукції рослинництва. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання.

Description

Keywords

стандартизація, практичні роботи, сертифікація, якість продукції

Citation

Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва : метод. рекомендації до виконання практ. роб. : для студ. спец. 201 - Агрономія / [уклад. В. А. Іщенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 18 с.